Weź kredyt i nagrodę w konkursie

Odpowiedz na pytanie i wygraj 2 bilety na Koncert muzyki filmowej oraz 300 zł!

Konkurs „BNP Paribas stawia na kulturę!” organizowany jest dla nowych i obecnych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o. – trwa do 29.02.2020 r.

Zgodnie z Regulaminem zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w konkursie

W Konkursie możesz zgarnąć

podwójny bilet na Koncert muzyki filmowej o wartości 398 zł Koncert odbędzie się 19 kwietnia 2020 r. w COS Torwar w Warszawie

300 zł

oraz

300 zł

Konkurs „BNP Paribas stawia na kulturę!” organizowany jest dla nowych i obecnych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o

Regulamin Konkursu „BNP Paribas stawia na kulturę!”

Co trzeba zrobić,

żeby mieć szansę na nagrodę

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się na stronie Konkursu do 29 lutego 2020 r.

ikona rejestracji w promocji

Złóż wniosek o kredyt gotówkowy1 klikając w przycisk „Złóż wniosek” widoczny po rejestracji w konkursie do 29 lutego 2020 r.

Podpisz Umowę o kredyt. Spłać następnie pierwszą ratę, nie odstępuj od Umowy kredytu, zawartej w ramach Konkursu oraz nie dokonuj też wcześniejszej spłaty całego zadłużenia wynikającego z Umowy kredytu do dnia 08 kwietnia 2020 r.

Czekaj na wiadomość o przyznaniu nagrody!2

Ważne! Pamiętaj, że wraz z informacją o zdobyciu nagrody organizator Konkursu wyśle instrukcję przekazania adresu do wysyłki nagrody. Adres musisz uzupełnić do 13 kwietnia 2020 r., a nagroda zostanie nadana kurierem do 14 kwietnia 2020 r.

1 Kredyt gotówkowy, zawarty przez internet, za pośrednictwem Linku konkursowego, proponowany na warunkach niniejszego Konkursu do dnia 29 lutego 2020 roku: od 1 000 do 200 000 zł, na okres od 6 do 120 miesięcy, udzielany przez Bank z RRSO 10,37%. Szczegółowe parametry Kredytu znajdują się na https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/kredyty/kredyt-gotowkowy

2 Nagroda w Konkursie zostanie przyznana 5 uczestnikom, którzy znajdą się w gronie 5 autorów najciekawszych odpowiedzi wybranych przez Komisje konkursową.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Konkursu „BNP Paribas stawia na kulturę!” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz pod rygorem nieważności kolejnych zgłoszeń.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Konkursie razem z Twoim Linkiem konkursowym, który umożliwi Ci złożenie wniosku o Kredyt w Konkursie „BNP Paribas stawia na kulturę!”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę musisz zarejestrować się w Konkursie, poprawnie odpowiedzieć na Pytanie konkursowe i spełnić wszystkie warunki wymagane Regulaminem.

Napisz do Organizatora Konkursu „BNP Paribas stawia na kulturę!”: kontakt@bnpparibasstawianakulture.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Konkursie lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, każdy uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę w Konkursie.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „BNP Paribas stawia na kulturę” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Organizatorem Konkursu „BNP Paribas stawia na kulturę!” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@bnpparibasstawianakulture.pl. Informacje o Konkursie „BNP Paribas stawia na kulturę!”, w tym jego Regulamin, dostępne są na stronie https://bnpparibasstawianakulture.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Konkurs „BNP Paribas stawia na kulturę!” trwa od dnia 20 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.

Otrzymanie nagrody, tj. dwóch biletów na Koncert muzyki filmowej o wartości 398 zł oraz nagrody pieniężnej w wysokości 300 zł, w ramach Konkursu „BNP Paribas stawia na kulturę!” („Konkurs”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez uczestnika Konkursu:

(i) Zarejestruje się w Konkursie poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie https://bnpparibasstawianakulture.pl w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Konkursu, w okresie od dnia 20 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r., a następnie
(ii) Przejdzie na dedykowaną stronę Banku i uzupełni dane potrzebne Bankowi do skontaktowania się w celu złożenia wniosku o Kredyt gotówkowy po dokonaniu Rejestracji na Stronie konkursu i złoży wniosek o Kredyt gotówkowy, w okresie od dnia 20 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r.,
(iii) Nie odstąpi od Umowy kredytu, zawartej w ramach Konkursu do dnia 08 kwietnia 2020 r.,
(iv) Nie dokona wcześniejszej spłaty całego zadłużenia, wynikającego z Umowy kredytu do dnia 08 kwietnia 2020 r.,
(v) Spłaci pierwszą ratę Kredytu gotówkowego w terminie określonym w harmonogramie spłaty, jednak nie później niż do dnia 08 kwietnia 2020 r.,
(vi) udzieli odpowiedzi na Pytanie konkursowe „Hans Zimmer jest jednym z najlepszych twórców muzyki filmowej. Która ścieżka dźwiękowa jego autorstwa jest Twoją ulubioną i dlaczego?”.

Konkurs dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły
18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz pod rygorem nieważności kolejnych zgłoszeń.
Partnerem Konkursu jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Kredyt gotówkowy, o którym mowa w Regulaminie Konkursu „BNP Paribas stawia na kulturę!” jest oferowany przez Bank. Jest to kredyt gotówkowy w wysokości od 1000 do 200 000 zł, udzielany na okres od 6 do 120 miesięcy, RRSO 10,37%, zawarty przez Internet, za pośrednictwem Linku konkursowego, na warunkach Konkursu. Dostępność kredytu oraz warunki jego udzielenia uzależnione są od dokonanej przez Bank analizy zdolności kredytowej osoby ubiegającej się o Kredyt. Informacje o Kredycie gotówkowym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/kredyty/kredyt-gotowkowy oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!